0004
14-06-1990
DE OVERDRACHT
Rob Bloem, Peter de Rijk
Ruimtelijk Ontwerper
Deelcollectie: Verhalende steden

‘Wanneer wij dan in de stad van onze keuze leven, zullen wij ontdekken dat het nodig is berichten over te dragen aan en te ontvangen van anderen. Zoals wij met elkaar in verbinding staan, en zodoende elkaar tot steun zijn en een deel van het alleen zijn oplossen, zo zal het ene deel van de stad met het andere in verbinding willen staan, omdat dat ook voor haar de enige manier is om te kunnen bestaan. Zo ontstaat in de stad een netwerk van verbindingen. En steeds is er het verkeer van uitgezonden en ontvangen berichten. En er zijn er die zeggen dat we aan de heftigheid van dit verkeer kunnen aflezen hoe groot de kracht van de stad is.’
–YA

www.platvorm.nl
www.hypsos.com