Vedute op video

Geschiedenis Collectie Vedute
Film waarin Rob Bloem en Peter de Rijk (the founding fathers) vertellen over het ontstaan van Collectie Vedute.

Overige Video’s
Registraties van manuscriptpresentaties en korte filmpjes waarin makers individueel over hun manuscript vertellen.
ga naar video-overzicht

Informatie

Voor bruikleenaanvragen, presentaties en alle andere informatie:
mail: Elza van den Berg

Mailadressen wijzigen nogal eens. Wie ten onrechte geen uitnodigingen van Vedute ontvangt, vragen wij een mailadres te sturen aan Stichting Vedute

COLOFON

OPRICHTERS
Rob Bloem
Christian Bouma
Mariska van der Burgt
Peter de Rijk
Suzanne Styhler

BESTUUR
Dirk Sijmons
Maaike Behm
Daan Bakker
Behrang Mousavi
Eric Amory
Annemartine van Kesteren
Semna van Ooy
Berry Dijkstra

FOTOGRAFIE
Wim Beishuizen i.s.m. Ruud Gort
Clemens Boon
Eric Hamelink
Johannes Schwartz
Tonny de Rover
Eliza Hicksdoor
Peter van der Heijden
makers / auteurs beschikbaar gestelde foto’s

VIDEO
Robert Rizzo

VERTALING
Jane Zuyl-Moores
Marianne Drewes

TEKSTREDACTIE/BEELDREDACTIE
Semna van Ooy

ONTWERP
75B

WEBITE
de Websitewinkel

PROJECTCOORDINATIE
Daan Bakker

WEBSITEBEHEER
Polle Koks

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij subsidies van de Mondriaanstichting en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.