0214
02-10-2017
THE BLACK BOX
Herman Kossmann, Mark de Jong
Ruimtelijk Ontwerper, Tentoonstellingsontwerpers

Als tentoonstellingsontwerpers maken wij verhalende ruimtes. De ruimte draagt net zoveel bij aan een vertelling als tekst, objecten, film, licht en/of geluid. Ruimte wordt getransformeerd en gemanipuleerd. Geladen met drama, inhoud en betekenis. Onze ideale tentoonstellingsruimte is vergelijkbaar met een theaterzaal; een black boxwaarin alles mogelijk is. Dit in tegenstelling tot de klassieke en meest voorkomende museumruimte, de white cube, waar daglicht en witte wanden de setting bepalen. Ons manuscript is ook een Black Box. Een abstracte vertaling van onze ideale habitat. Van hieruit gaan we aan de slag met beelden, referenties en vele soorten makers en denkers om nieuwe realiteiten te scheppen.

www.kossmanndejong.nl