0071
20-05-1996
LA PELLE
Wim de Vos
Ruimtelijk Ontwerper

Een frame (constructie)
en een huid (contactoppervlak).
Het frame bestaat zonder de huid
de huid niet zonder het frame.
Het frame vormt de vorm
de huid is de vorm.

De materialen (oregon pine en canvas) heb ik in 10 jaar praktijk regelmatig met plezier gebruikt.
–WdV

www.wimdevos.com