0060
09-03-1995
CONFINEMENT, CONSTRICTION AND SPACE
Duke Albada
Ruimtelijk Ontwerper

Ieder mens, ieder dier en elk voorwerp, natuurlijk of door mensenhanden gemaakt, neemt ruimte in beslag; hierdoor bestaat onze omgeving uit doorgang en obstructie.

CONFINEMENT AND CONSTRICTION
Gesloten is het manuscript het symbool van de beperking van ruimte. De kern van het manuscript zit vast in de omslag, opgesloten, geen ontsnappingsmogelijkheid of bewegingsruimte. Er is geen doorgang, geen andere weg dan er omheen en het obstakel de route te laten dirigeren.

SPACE
De kern is open komen te liggen; uit zijn gevangenschap gehaald zijn er diverse doorgangen zichtbaar geworden. De obstructie is door fragmentatie en opening gebroken, de mogelijkheid om diverse richtingen op te gaan geeft ruimte.
–DA

Duke Albada