0028
21-05-1993
LICHT
Ramin Visch
Ruimtelijk Ontwerper

In een skelet van aan elkaar gesoldeerde draden zijn vijf vlakken van zwart karton gemonteerd. Het zesde vlak is opengehouden met een uitsparing erin die zijn vorm ontleent aan het profiel van het gezicht van de maker. Rechtop gezet verwijzen de contouren naar de vorm van een boek. Om het boek te ‘lezen’, moet het worden opgepakt. De inhoud wordt pas geopenbaard door erin te kijken. Het manuscript is vormgegeven als kijkdoos, waarin het licht de ruimte beschrijft en bepaalt.

www.raminvisch.nl