0010
04-10-1991
DE TEKENS
Rob Bloem, Peter de Rijk
Ruimtelijk Ontwerper
Deelcollectie: Verhalende steden

‘Het boek zal het bouwwerk doden.’
‘De bouwkunst begon als elke schriftsoort. Zij was eerst een alfabet. Men zette een steen rechtop, en het was een letter, en elke letter was een hiëroglief, en op elke hiëroglief berustte een groep gedachten als het kapiteel op de zuil. Zo is gedurende de zesduizend eerste jaren der mensheid, van de onheuglijk oude pagode van Hindoestan af tot aan de dom van Keulen toe de bouwkunst de grote schrijver geweest van het mensenras. En dit is zozeer waar, dat niet alleen elk godsdienstig symbool, maar ook elke menselijke gedachte haar bladzijde heeft in dat geweldige boek en zijn monument.’
(Victor Hugo)

www.platvorm.nl
www.hypsos.com