0003
14-06-1990
DE STEEN
Rob Bloem, Peter de Rijk
Ruimtelijk Ontwerper
Deelcollectie: Verhalende steden

‘En als we, in onze verbazing, vragen welke steen van de stad de belangrijkste is, en over welke steen we het gewichtigste verhaal kunnen vertellen, dan moeten we oordelen dat geen steen op zichzelf de belangrijkste is; we moeten immers vaststellen dat alle stenen tezamen de stad vormen. De kracht van de steen op zichzelf ligt daarin dat hij, wanneer hij wordt weggenomen, onmisbaar blijkt. Als we hem wegnemen stort het bouwwerk in. Dat is het moment waarop zich de specifieke eigenschappen van de steen openbaren.’
–YA

www.platvorm.nl
www.hypsos.com