0002
14-06-1990
DE VOOR
Rob Bloem, Peter de Rijk
Ruimtelijk Ontwerper
Deelcollectie: Verhalende steden

‘We laten ons leiden door het verlangen naar de veiligheid van de stad, en de angst voor de bedreiging van buiten. Als we nog waarde toekennen aan de kracht van de symbolen, dan zullen we een ploegvoor trekken in de aarde, zoals men in het verleden het gebied van de te bouwen stad aanduidde. We zullen de ploegvoor onderbreken op de plaatsen waar we de stadspoorten zullen bouwen. En het overschrijden van de ploegvoor betekent een schending van de stadsgrens. Als we ver staan van de symbolen, en als deze hun waarde voor ons verloren hebben, zullen we ons ergens neerzetten – zonder meer. Maar we zullen merken dat we moeten zoeken naar andere middelen om onze veiligheid zeker te stellen.’
–YA

www.platvorm.nl
www.hypsos.com