0191
25-11-2012
9,856 LITER HOLLANDSE RUIMTE
Maarten Kloos
Overige, directeur Arcam

Het idee voor ‘9,856 liter Hollandse ruimte’, gepresenteerd in het najaar van 2012, dateert uit 2011 toen bij het vierde lustrum van de stichting de relatie tussen Vedute en de Statenbijbel, de eerste echte Nederlandse Bijbelvertaling, opnieuw werd geagendeerd. Bij die gelegenheid heb ik teruggegrepen op wat ik ooit in de inleiding in het allereerste Vedute-cahier heb geschreven: de ruimte binnen een manuscript van 44 x 32 x 7 cm is niet meer en niet minder dan 9,856 liter, ‘bijna evenveel als tien pakken melk’.

Het manuscript bestaat uit 9 melkpakken van een liter plus een aangepast volume van ruim 1,8 liter. Twee stapelingen van 4 liggende pakken zijn zo gegroepeerd dat de overige 1,8 liter een naar de Statenbijbel verwijzend kruis vormen. Daarmee wordt in de eerste plaats ruim 9,8 liter Hollandse ruimte handzaam verpakt en kleurrijk opgediend. We zien de blauwe lucht, het groene gras, de wei vol koeien, vogels en vlinders. Een leven dat vers en romig is, een wereld eerlijk, zuiver, puur en biologisch, vooral: doordrenkt van energie. De boer overziet de ruimte van het door de mens geschapen Hollands landschap, verluchtigd met een flard Delfts blauw en grafisch vormgegeven naar de commerciële mode van deze tijd. Streng ingekaderd volgens de richtlijnen van Vedute, is er ook – dwars door alles heen – het beladen signaal van het Kruis, dat al eeuwenlang zo bepalend is voor de Hollandse cultuur. Eén vrijheid heb ik me gepermitteerd: de Bijbel is verticaal, mijn manuscript is horizontaal, want hoe staand het geloof ook is, de Hollandse ruimte is liggend.

Zo ontstaat tevens de ruimte voor een onuitputtelijke reeks verhalen. Ieder pak melk dat de winkel verlaat, is een tiende van een ruimtelijk manuscript; iedereen die een leeg pak weggooit, zet een tiende van een manuscript bij het vuilnis. Ieder tiental mensen dat een pak melk koopt, vormt samen een manuscript. Zo vormen zich dagelijks ontelbare tijdelijke virtuele netwerken, met de winkel waar het pak wordt aangeschaft als oorsprong. Aan iedere tafel waar voorafgaand aan het consumeren van Het Pak wordt gebeden, is het gevoel gerechtvaardigd dat dit in grote gezamenlijkheid gebeurt.’
-MK

ARCAM