Over Vedute

Vedute (1991) is opgericht met als doel een bibliotheek van ruimtelijke manuscripten op te bouwen: een verzameling driedimensionale objecten die als gevisualiseerde gedachten het begrip ruimte zichtbaar en toegankelijk maken.

Vedute nodigt kunstenaars, vormgevers, architecten en personen werkzaam in andere disciplines uit hun persoonlijke opvattingen over ruimte te verbeelden in een driedimensionaal werk dat in gesloten vorm 44 x 32 x 7 cm meet. Anders dan boeken, geven ruimtelijke manuscripten hun inhoud vooral prijs door het beeld te laten spreken. Sommige zijn direct te verstaan, andere laten zich letterlijk stap voor stap beschouwen; de variëteit aan mogelijkheden lijkt onuitputtelijk.

Door het onderbrengen en uitdragen van de op deze manier tot stand gekomen werken wil Vedute nieuwe impulsen geven aan het denken en de discussie over ruimte en architectuur. Naast individuele aanwinsten, ontstaan deelcollecties in het kader van thema-projecten zoals De Stadsbibliotheek van de Zintuigen (1995), The Written versus the Constructed (1997), Kleur & Ruimte (1998), 00:00 Tijd & Dualiteit (1999/2000) en Acoustic Architecture-Architectural Acoustics (1999/2000).

De collectie van Vedute is als langdurig bruikleen ondergebracht bij Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. In de studiezaal van de bibliotheek van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is met enige regelmaat een aantal manuscripten tentoongesteld. Bovendien organiseert het museum regelmatig bijeenkomsten waar toelichting wordt gegeven op een aantal manuscripten.

Informatie

Voor bruikleenaanvragen, presentaties en alle andere informatie:
mail: Elza van den Berg

Mailadressen wijzigen nogal eens. Wie ten onrechte geen uitnodigingen van Vedute ontvangt, vragen wij een mailadres te sturen aan Stichting Vedute

COLOFON

OPRICHTERS
Rob Bloem
Christian Bouma
Mariska van der Burgt
Peter de Rijk
Suzanne Styhler

BESTUUR
Dirk Sijmons
Maaike Behm
Mienke Simon Thomas
Daan Bakker
Peter van der Heijden
Behrang Mousavi
Eric Amory
Annemartine van Kesteren
Semna van Ooy

FOTOGRAFIE
Wim Beishuizen i.s.m. Ruud Gort
Clemens Boon
Eric Hamelink
Johannes Schwartz
Tonny de Rover
Eliza Hicksdoor
Peter van der Heijden
makers / auteurs beschikbaar gestelde foto’s

VIDEO
Robert Rizzo

VERTALING
Jane Zuyl-Moores
Marianne Drewes

TEKSTREDACTIE/BEELDREDACTIE
Peter van der Heijden

ONTWERP
75B

WEBITE
de Websitewinkel

PROJECTCOORDINATIE
Daan Bakker, Peter van der Heijden

WEBSITEBEHEER
Polle Koks

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij subsidies van de Mondriaanstichting en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.