0108
17-04-1998
SHOT VE 1
Gijs Bakker
Overige, ontwerper
Deelcollectie: Kleur & Ruimte

De kern straalt, de grauwe omgeving is dienstbaar, gelijk de richting van de schoten, bepalen zij het ‘boek’ in de ruimte.
–GB

www.gijsbakker.com