0155
13-10-2004
UNDRESSED
Marlies Dekkers
Overige, modeontwerpster

‘Mijn angst verzet zich tegen een genieting waarnaar ik huiver; ik peil het diepst van mijn verlangen.
(in braille)

Volgens modeontwerpster Marlies Dekkers verlangen mensen naar een gemeenschappelijk droombeeld: een gezin – met vrouw / man en kinderen – dat veiligheid en stabiliteit brengt. Die gelukzalige omstandigheid geeft hun niet alleen kracht en vertrouwen, maar legt hen evenzeer beperkingen op. Andere, veel diepere verlangens kunnen er door worden verdrongen en tot hevige interne strijd leiden. Marlies Dekkers is er van overtuigd dat aan deze diepere gevoelens ruimte moet worden geboden ten einde ze constructief te kunnen aanwenden. Creativiteit in plaats van ontwrichting; intimiteit in plaats van perversiteit! Voorkomen dient te worden dat als gevolg van bijvoorbeeld traumatische ervaringen die interne strijd wordt opgewekt en geactiveerd, en ingrijpende maatschappelijke consequenties kunnen hebben.

Dekkers pleit voor zelfonderzoek naar diepere verlangens. Ze hoopt met haar ontwerpen een context aan te reiken waarbinnen deze kunnen worden gearticuleerd, gecommuniceerd en onderzocht. Volgens haar vereist het zelfkennis van mensen om hun ware verlangens te onderzoeken, te aanvaarden of wellicht af te wijzen evenals de bereidheid vertrouwde omstandigheden op het spel te zetten. Eenmaal begonnen onderzoek leidt stapsgewijs, maar onvermijdelijk tot een nieuwe werkelijkheid. Een weg terug lijkt moeilijk voorstelbaar; elke stap dient dan ook weloverwogen te worden gezet.
Het manuscript voor de Vedutecollectie is de weerslag van een stapsgewijze ontdekkingstocht naar diepere verlangens. De verschillende stadia in die tocht zijn in het manuscript herkenbaar gemaakt: het gelukkige gezin in zijn besloten ruimte en onbekendheid met de brailletekst, de stekelige keerzijde daarvan, de expressie op het vrouwengezicht en de uiteindelijke overgave aan genieting en kwetsbaarheid.

www.marliesdekkers.nl