0170
26-04-2009
LANDSCHAPSMAKER
Dirk Sijmons
Overige, landschapsarchitect

‘Landschapsmaker’ is een hommage aan de organismen die de ruimte van onze delta maakten voordat wij er als mensen verder vorm aan gaven. Landschapsmaker bestaat uit een sporendoos, een zaaddoos en twee schoenen die het midden houden tussen sliksledes en veenschoenen. De elementen zijn gemonteerd tot een doos van 7x32x44 cm en worden bijeengehouden door een rubberen band. De afbeeldingen aan de buitenkant zijn vergrote details van topografische kaarten van de Oostvaardersplassen en het Bargerveen, respectievelijk vertegenwoordigers van het moeras en het hoogveen. Uit de talloze soorten die aan de delta een bijdrage leverden zijn er twee uitgekozen om in Landschapsmaker te worden opgenomen. In de sporendoos zitten sporenkapsels van het Veenmos (Sphagnum magellanicum) die de enorme veenbulten maakten die ver boven de zeespiegel uitstaken en aan welks vruchtbaarheid we nu nog steeds onze veenweiden te danken hebben. In de zaaddoos zitten zaden van de Moerasandijvie (Sonchus congestus) die droogvallende slikken koloniseert en vastlegt. In Landschapsmaker is het verlangen te lezen van de landschapsarchitect om ergens, ooit de eerste streep te mogen trekken. Landschapsmaker kan daarnaast nauwelijks verhullen dat het een modern sjamanistisch instrument is maar waarmee de bezieling van de aarde afgesmeekt kan worden in een tijd waarin cultuur en natuur meer en meer in elkaar vervloeien. In geval van nood kan Landschapsmaker tevens gebruikt worden om Nederland, elders of op deze zelfde plek, van voren af aan te beginnen. De Sjamaan van dienst treft alsdan aan de binnenzijde van de doos een gebruiksaanwijzing aan.
-DS

www.hnsland.nl