0220
03-11-2019
RUIMTE IS OOK MAAR EEN WOORD
Kummer & Herrman
Grafisch ontwerpers

Ruimte en taal hebben een complexe en interessante relatie met elkaar. Taal kan gebruikt worden om een bestaande ruimte te omschrijven. Taal kan echter ook een ruimte omschrijven die niet fysiek aanwezig is, of een bestaande ruimte van karakter doen veranderen: van fysiek naar denkbeeldig, ideologisch of politiek. Taal kan ruimte creëren, transformeren, begrenzen en doen verdwijnen.

Daarnaast is taal ook een middel om ruimte te overbruggen, de ruimte tussen mensen in de vorm van een dialoog. Deze functie van taal speelt binnen onze ontwerppraktijk een essentiële rol. Enerzijds in het ontstaansproces van onze ontwerpen in dialoog binnen ons team en in het gesprek met onze opdrachtgevers. Anderzijds gaan onze projecten zodra ze klaar zijn en zich in het publieke domein bevinden, zelf een dialoog aan met de kijker, lezer en gebruiker.

Dit manuscript bevat 160 woorden geselecteerd uit de gesprekken in ons team tijdens de ontwikkeling van dit project, ze reflecteren ons gesprek over ruimte in 2019. De gegeven fysieke ruimte van 440 x 320 x 70 mm is gebruikt als maat om een massief blok hout te zagen. Dit blok is vervolgens verdeeld in 80 identieke ruimtes, blokken van 44 x 80 x 35 mm. Ieder blok bevat aan twee zijden een woord. In elke van deze kleinere ruimtes en tussen de blokken onderling ontstaan zo dialogen over ruimte.

-K&H

www.kummer-herrman.nl