0146
10-12-2000
ZONDER TITEL
Lies Ros
Grafisch Ontwerper

Een ruimte is een context. De context waarin bezoekers van die ruimte ontvankelijk worden voor wat ze er zien, door de manier waarop ze het zien.
(Misschien willen ze – metaforisch – binnenkruipen in wat ze zien; of gaan ze onbewust associaties leggen tussen voorwerpen in die ruimte die ogenschijnlijk niet veel met elkaar te maken hebben.)
Een ruimte geïnterpreteerd als gebruiksvoorwerp. Mijn ruimtes zijn altijd gemanipuleerd. Ik ben tentoonstellingsontwerper.
–LR

www.nago.nl