0130
25-06-1999
TIJD = DUALITEIT
Rick Vintges
Grafisch Ontwerper
Deelcollectie: Tijd & Dualiteit

Tijd en dualiteit: tijd = dualiteit.
Als men een stelling voor waarheid aanneemt is er sprake van een feit. Neemt men geen genoegen met het gestelde gegeven bestaat er een kans op een tegenstelling. Dualisme is daarmee onlosmakelijk verbonden met tijd. Tijd om te onderzoeken, om vragen te stellen.
Op architectonisch vlak ontstaat dualiteit vooral door de wensen van de architect tegenover die van de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers. Een gebouw staat immers in dienst van de mens terwijl het voor ontwerpers (uit iedere discipline) vaak aanlokkelijk is om van het tegenovergestelde uit te gaan. Maar alle bovengenoemde partijen hebben één ding gemeen: spelen. Een opdrachtgever speelt met zijn programma van eisen, de ontwerper speelt met de verschillende toepassingsmogelijkheden en de gebruiker speelt met de indeling van zijn omgeving. Van blauwdruk tot behang: het zou een spel kunnen zijn met uitsluitend winnaars. Zodra de opdrachtgever, de ontwerper en de gebruiker ieder hun wensen verwezenlijkt zien (zonder daarbij aan de expertise van de ontwerper voorbij te gaan) wordt er gezond en duurzaam gebouwd.
In mijn manuscript gaat de lijn van gebouw naar nummer, van nummer naar gebruiker, van gebruiker naar de mens.
–RV