Hier komt de tekst

0026
28-02-1993
ZONDER TITEL
RMP Put
Grafisch Ontwerper

Het motief kast wordt gehanteerd als beeld/metafoor voor de meest tastbare vorm van een door grenzen bepaalde ruimte, waarbinnen het onbegrensde besloten ligt. Het is de ruimte waarin alle dingen hun plaats vinden, waar ze al dan niet een mogelijke samenhang kennen, een omkeerbaarheid of een dubbele betekenis bezitten. Al deze inhoudelijke elementen verwijzen naar verschillende gebieden, zoals die van: binnenwereld/buitenwereld, open/gesloten, verbergen/etaleren, voorgrond/achtergrond. Het zijn de plaatsen waarnaar we verlangen, waar we onze vermoedens over hebben, voortgekomen uit waarneming, beleving en illusie.
–RMPP