0200
08-03-2014
ZONDER TITEL
Anna-Lucia Rijff
Overige, Student Academie Minerva, Groningen

Ruimte met restricties, dat gaat niet samen. Ruimte onder voorbehoud is vooral de grens, een kader,  het hokje… Voor mij is ruimte juist vrijheid; van een mening, een idee, een beweging. Van uitbundige energie en zelf te kiezen richting. De vrijheid anders te zijn, jezelf te zijn, te proberen en vooral te experimenteren.
Bewegingsvrijheid! Door bewegen leren we, doen we ervaring op en maken heerlijke fouten, ontwikkelen en groeien we als persoon, als soort en als maatschappij. Al bewegend krijg je vorm, inhoud. Ongecontroleerd, stampend en stuiterend, fluisterzacht of uit volle borst; ‘‘Hier ben ik!’
Vedute: 200 keer creatieve veerkracht!

video: Stuiterballen zonder muziek