0185
18-09-2011
EXODUS
Jord Den Hollander
Architect, filmmaker

De verkenning van ruimte en tijd.
Het is de oerdrift die aan de basis ligt van het oerverhaal. Sinds de uitvinding van de film honderden keren succesvol verteld: de roadmovie. Al die roadmovies zijn op hun beurt weer schatplichtig aan hun grote voorgangers: de Odyssee van Homerus en het hoofdstuk Exodus uit de Bijbel. En man (of een heel volk) stelt zich een doel en gaat op reis. Niet het bereiken van het doel, maar de reis zelf blijkt uiteindelijk het belangrijkst.

De loutering zegt de Christen, de verlichting zegt de Zenmeester.

Mijn manuscript bestaat uit drie delen: een capsule met daarin een stalen bal en een blackbox met de afmetingen van het Vedute manuscript. Aan beide zijden van de Black Box zit een rond gat, iets groter dan de stalen kogel. In de Black Box bevindt zich een labyrinthmet drie verschillende “kamers” . Iedere kamer heeft een opening naar de grotere kamer erbuiten. Haal de capsule uit het middelste gat, neem de stalen kogel en laat hem in het gat vallen. Neem de Black Box met beide handen vast en probeer met kantelen de bal door de openingen naar de grotere kamers te leiden. De roadmovie is begonnen. Een reis door het ongewisse. Een blinde verkenning van de maten van het manuscript. Vanuit de kern naar de grenzen en dan weer terug naar de kern. Het leven zelf.

In de grootste kamer, met de afmetingen van het manuscript keert de reis om. In plaats van openingen naar buiten, moeten nu de openingen naar binnen worden gezocht, in twee stappen naar een steeds kleinere kamer. Is de kern bereikt dan valt de kogel er aan de onderkant uit. Into the great wide open, bevrijd van het klemmende juk van de beperking, maar geladen met een groot inzicht. Het doel dat is bereikt ligt nauwelijks 7 centimeter verder, verwaarloosbaar ten opzichte van de vele meters die moesten worden afgelegd.
-JDH