Deelcollecties

Serie ‘Verhalende steden’ (1990)
(0001 t/m 0004 + 0010)
Deze eerste vier manuscripten vormden de aanzet voor het project van stichting Vedute. De serie bestond oorspronkelijk uit vier delen waar in 1991 een vijfde deel aan werd toegevoegd. De inhoud vertelt iets over stedelijke elementen of aspecten daarvan. De stad is opgevat als beeld van het geheugen, o.a. geinspireerd door het boek ‘onzichtbare steden’ van Italo Calvino.

Serie ‘De stadsbibliotheek van de zintuigen’ (1995)
(0048 t/m 0056)
In de Stadsbibliotheek van de zintuigen is een aantal persoonlijke ervaringen van de stad Amsterdam vastgelegd. Acht beeldend kunstenaars en een architect werden gevraagd hun ervaring visueel te vertalen in een ruimtelijk manuscript. Ze kunnen dienen als beeldende gespreksstof voor kunstenaars, kunstcommissie en publiek. Op basis hiervan zouden andere benaderingswijzen van kunst in de openebare ruimte kunnen ontstaan.

Serie ‘The written versus the constructed’(1996/97)
(gastcurator Luce van Rooy)
(0081 t/m 0088)
Voor de deelcollectie met als uitgangspunt: ‘de contradictie tussen het geschreven woord en de constructie’ werden een aantal architecten uitgenodigd en hen werd gevraagd om de tegenstellingen tussen tekst/idee en de creatie/het bouwen zichtbaar te maken in een ruimtelijk manuscript.

Serie ‘Kleur & ruimte’ (1998)
(gastcurator Jetteke Bolten Rempt)
(0091 t/m 0112)
Citaat ‘Het moet ongeveer drie jaar geleden zijn dat ik uit NRC Handelsblad een bijdrage van de hand van Gerrit Komrij in de reeks In Liefde Bloeyende uitknipte. Het stuk gaat aan de hand van een aantal Nederlandse gedichten over kleur. Het is kort, maar vertegenwoordigt tegelijkertijd een compleet idee over kleur in poëzie. Hoe kleurwoorden aan een waarneming een andere wending kunnen geven of een fysieke gewaarwording kunnen suggereren. Over kleur en ruimte gesproken, het kleurgedicht is de ultieme ruimtelijke abstractie. Dit stuk van Komrij trof mij des te directer, omdat ik toen net voor Vedute begon aan het project Kleur en Ruimte.’ (Jetteke Bolten-Rempt, cahier Het blauw is nooit alleen, p. i-ii)

Serie ‘Acoustic architecture– Architectural acoustics’ (1999)
(gastcurator Frans Bevers)
(0119 t/m 0129 + 0142 t/m 0144)
Citaat ‘De lijst van voorbeelden waarin architectuur en muziek, ruimte en geluid een verbond aangaan is eindeloos. Op alle niveaus “high, low and in between” (met dank aan Townes Van Zandt) van kunst en leven zijn demonstraties te vinden van deze interactie. Soms als een ongewild bijeffect, vaak als een bewuste manipulatie of als artistiek onderzoek. Architecten en componisten, kunstenaars en musici hebben veel gemeen. Ze gebruiken zelfs dezelfde woorden om hun werk te beschrijven. En in de loop van de geschiedenis er altijd een intensieve relatie geweest tussen deze disciplines. Ik was bijzonder gefascineerd door het idee dat ik voor deze Vedute-deelcollectie mensen zou kunnen uitnodigen van wie ik het werk bewonder en die werken in het brede veld van muziek, architectuur, ontwerp en beeldende kunst.’ (Frans Bevers, cd-rom cahier Acoustic Architecture – Architectural Acoustics)

Serie ’00:00 Tijd & Dualiteit (1999)
(i.s.m. woningcorporatie Het Oosten)
(0130 t/m 0141)
Het project ‘00:00 Tijd & Dualiteit’ getuigt van een bijzondere samenwerking. Vijf architecten en een landschapsarchitect hebben op gezamenlijke uitnodiging van stichting Vedute en woningcorporatie Het Oosten hun visie op tijd en duurzaamheid vastgelegd in een ruimtelijk manuscript. Om bovendien een element van verrassing te waarborgen hebben zij elk iemand uitgenodigd wiens / wier visie zij graag onder de aandacht van Vedute en Het Oosten wilden brengen. Op deze wijze is in de vorm van ruimtelijke manuscripten beeldende gesprekstof verzameld die een belangrijke thematiek van Het Oosten ter sprake brengt: architectuur, duurzaamheid en tijd.

Informatie

Voor bruikleenaanvragen, presentaties en alle andere informatie:
mail: Annemartine van Kesteren

Mailadressen wijzigen nogal eens. Wie ten onrechte geen uitnodigingen van Vedute ontvangt, vragen wij een mailadres te sturen aan Stichting Vedute

Vedute op Instagram

COLOFON

OPRICHTERS
Rob Bloem
Christian Bouma
Mariska van der Burgt
Peter de Rijk
Suzanne Styhler

BESTUUR
Dirk Sijmons
Behrang Mousavi
Eric Amory
Annemartine van Kesteren
Semna van Ooy
Berry Dijkstra
Sannette Naeyé
Tomas Dirrix
Iris Hagel

FOTOGRAFIE
Wim Beishuizen i.s.m. Ruud Gort
Clemens Boon
Eric Hamelink
Johannes Schwartz
Tonny de Rover
Eliza Hicksdoor
Peter van der Heijden
makers / auteurs beschikbaar gestelde foto’s

VIDEO
Robert Rizzo

VERTALING
Jane Zuyl-Moores
Marianne Drewes

TEKSTREDACTIE/BEELDREDACTIE
Semna van Ooy
Peter van der Heijden t/m 2022

ONTWERP
75B

WEBITE
de Websitewinkel

PROJECTCOORDINATIE
Maaike Behm

WEBSITEBEHEER
Polle Koks

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij subsidies van de Mondriaanstichting en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.