0181
11-09-2011
URBANISM GAME
Hans Venhuizen
Overige, cultureel planoloog

Met de bouw van iedere nieuwe woonwijk wordt iedere keer opnieuw een ideaal gerealiseerd dat op dat moment geldig is. De maatschappij verandert echter sneller dan dat idealen verwezenlijkt kunnen worden. De gerealiseerde utopie is soms zelfs bij oplevering al verouderd en meestal zo weinig flexibel dat deze al snel voor sloop in aanmerking komt of ingewisseld wordt voor het volgende actuele, op dat moment nog utopisch aandoend, ontwerp.

De stad beweegt en verandert voortdurend in de loop der jaren. Ze is dan ook geen ideaal eindproduct, maar een voortdurende opeenvolging van tussenproducten die niet op de tekentafel kan worden ontworpen en ook niet in één keer gerealiseerd kan worden. Toch is dat wat bij het ontwerp van nieuwe stedelijke gebieden vaak gebeurt: de factor tijd wordt zoveel mogelijk uitgeschakeld omwille van economisch-organisatorische redenen.

Beginbeeldontwerp

Het Urbanism Game is een methode die Hans Venhuizen ontwikkelde om de factoren tijd en toeval bij de planvorming van nieuwe stedelijke gebieden een rol te laten spelen. Met simulatie door middel van spel laat de methode het positieve aspect van conflicten zien in stedenbouwkundige processen. Het resultaat van de simulatiespelen is niet het definitieve ontwerp van de gewenste stedelijke situatie, maar een ‘beginbeeldontwerp’.

Dit beginbeeld maakt de plek uniek: er zijn obstakels en beperkingen voor een contextloos ideaalplan ontstaan. Op de plek, een feitelijke of denkbeeldige leegte, is een serieus te nemen geschiedenis zichtbaar geworden. Het ontwerpproces dat nu start, wordt juist door de imperfectie van deze situatie bijzonder. Op het beginbeeldontwerp worden de toekomstige wensen en plannen van bewoners, bestuurders en projectontwikkelaars geprojecteerd.

De planners worden hiermee gedwongen zich aan te passen aan het beginbeeld: ze moeten de vestigingen respecteren en de ontwikkelingslijnen opnemen in hun eigen plannen. He tUrbanism Game zet de visgraat-ordening in als herordenend principe.
-HV

Bureau Venhuizen