0232
18-11-2022
EXHAUSTED MIRROR
Kathrin Schlegel
Beeldend Kunstenaar

Ten tijde van de vroege fotografie werden foto’s ook wel ‘spiegels gezegend met geheugen’ genoemd. In Exhausted Mirror vertel ik een (fictief) verhaal van een antieke spiegel die ook gezegend is met een geheugen en alle beelden onthoudt en opslaat, elk moment van de bewogen afgelopen anderhalve eeuw. Als ruimtelijk manuscript, verworden tot een doos van 44 x 32 x 7 cm, heeft de spiegel even rust – hij hoeft de wereld niet meer continu in zich op te nemen en kan wellicht eindelijk zijn indrukken weer kwijt.

Uitgangspunt in mijn artistieke werkwijze is het besef dat ruimte niet bestaat zonder een historisch en actueel referentiekader, en zonder beschouwers die zich verhouden tot deze ruimte. Een spiegel is geen neutraal object: hij is, als virtuele ruimte, zowel van actuele als historische betekenis. Door de reflectie nodigt hij de beschouwers uit zich vanuit hun eigen context telkens weer opnieuw tot hemzelf en zijn historische context(en) te verhouden.

De spiegel die de basis vormt van mijn ontwerp, is afkomstig uit de Biedermeier-periode en was getuige van het opkomende burgerdom, diverse imperialisme(n) en twee wereldoorlogen. Later is hij in het bezit geweest van een bekend DDR-fotomodel dat de covers van Oost-Duitse magazines sierde. Een kunsthistorische verwijzing naar de vanitas-iconografie ligt voor de hand, met het vrouwelijke lichaam en het idee van vergankelijke schoonheid als ijkpunt. Tegelijk is de spiegel deel geworden van het verhaal van de Koude Oorlog en ontvouwt daarmee nieuwe betekenissen in het heden, waarin dit conflict opnieuw actueel lijkt.

Met dank aan Jan-Hindrik Blekker (ambachtelijk houtwerkspecialist) en Willem van Oijen (glaskunstenaar). 

www.kathrinschlegel.com