0228
08-11-2021
AKKOORD!
Hans Muller
Beeldend Kunstenaar

Een mini accordeon die dezelfde geluidsfrequenties uitgedrukt in Hertz kan voortbrengen, als de dimensies van het manuscript meten in millimeters: 420-320-70 mm of 420-320-70 Hz.

De minimale afmetingen van dit manuscript zijn in rusttoestand precies de dimensies die het VEDUTE-concept mag hebben: 420 x 320 x 70 mm. Wanneer je de balg uittrekt kan het manuscript maximaal een lengte bereiken van 720 mm. Er wordt dan lucht ingezogen langs de ‘tongen’ van de mini accordeon en je kunt door klepjes te bedienen een A4 een E4 of een D2 ten gehore brengen. Je kunt een toon individueel spelen of samen met een andere of alle drie tegelijk: dan krijg je een AKKOORD. Het manuscript kan niet rechtop staan. De mini-balg kan de andere helft van de accordeon niet in evenwicht houden. Wel is het mogelijk om de ene helft van de accordeon naast de andere te plaatsen met de balg ertussen die dan een bocht van 180 graden maakt, zoals de gebogen ruimtetijd. De balg is bekleed met een Vlisco stof met een fijn repetitief patroon, dat weer een nieuw patroon oplevert wanneer de balg volledig is ingedrukt. De mini accordeon komt dan weer in rusttoestand. Het slaakt een zucht of speelt een A in 440 Hz, de toon waar alle orkesten op stemmen vlak voor een concert.

-HM
www.mullerkunst.nl