0215
01-10-2017
HADRIANUS ROTAE
Paul de Kort
Beeldend Kunstenaar

Dit object is gemaakt als schetsontwerp tbv de bouw van een tunnel in het Kromme Rijngebied. Archeologisch en dendrologisch onderzoek wees uit dat tijdens de regeerperiode van Keizer Hadrianus (ca 125 n Chr) exact op deze plek de Romeinse limes, een weg, maar ook een infrastructureel kunstwerk bestond. De Romeinse keizer Hadrianus werd de -reizende keizer- genoemd, zelden in Rome, altijd onderweg. Tijdens zijn regeerperiode versterkte hij de noordgrens van het Romeinse rijk met forten en wachttorens en verbeterde de weg die deze onderling verbond. Hij is verantwoordelijk voor wat het bevestigen van wat wij nu kennen als de noordgrens van het Romeinse rijk, de Limes, maar ook van de ‘Muur van Hadrianus’ in Engeland. Het is derhalve zeer aannemelijk dat hij met zijn wagen deze plek in het Kromme Rijn gebied meerdere malen moet zijn gepasseerd.

Een kunstwerk op deze plek wordt gezien en ervaren door mensen die, net als Hadrianus 2000 jaar geleden, altijd in beweging zijn, met de auto of op de fiets. Dit manuscript ‘HADRIANUS ROTAE’ bestaat daarom niet alleen in de 3-dimensionale ruimte, het bestaat vooral ook in de tijd. Oorzaak en gevolg; de beweging van de beschouwer ten opzichte van het object brengt dat de wielen aan het rollen.

-PdK

www.pauldekort.nl