0211
27-01-2015
Krimp
Piet Stockmans
Beeldend Kunstenaar

Deze objecten vertrekken van de mal voor serieproductie van serviesgoed. Ik start het productieproces en grijp in de loop ervan in. Ik onderbreek het ontstaansproces van een product. Het werk heeft iets van een geboorte die het embryo van de creatie laat zien. Dit ontstaansproces is het hele werk. Op deze wijze liggen de authentieke vorm en het product héél kort en intens bij elkaar. Het is een werk van ophouden en inhouden bij het ontstaansproces, omdat ik beslis dat het al af is alvorens het eigenlijk af is, of nog sterker alvorens het is.
De beslissing om het proces te onderbreken is de creatieve daad. Daarna wordt het element dan herschikt en verlaat soms de vorm. In of bij de afgewerkte vorm ligt het niet afgewerkte deel. De harde afgewerkte vorm uit zacht materiaal (gips) staat in contrast met de zachte vorm van het object uit hard materiaal (porselein) dat eruit voort komt. Het contrast wordt nog versterkt door de grote krimp van het porselein in de oven.

-PS

Piet Stockmans