0182
11-09-2011
IN DEN BEGINNE…
Paul Bogaers
Beeldend Kunstenaar

Afmetingen in gesloten vorm:
32 x 44 x 7 cm

Afmetingen in opgebouwde vorm:
70 x 44 x oneindig

Het manuscript bestaat uit 85 losse onderdelen: twee grondplaten en 83 foto’s op houtenstokjes. In opgebouwde vorm toont het een menigte bestaande uit 137 mensen en een hond. (omdat nooit is aangetoond dat dieren niet, zoals de mens, op enigerlei wijze zouden streven naar het hogere).

Het kan slechts van één kant bekeken worden, en daarmee deelt het de eigenschap van platheid met die van een foto of een pagina uit een boek, de Statenbijbel bijvoorbeeld. Toch bezit het een enorme ruimtelijkheid, die zich in de diepte begeeft maar vooral in de hoogte. Opmerkelijk genoeg komt het werk net zo goed tot zijn recht in een binnenruimte als in de buitenlucht, daar de begrenzing van een plafond of dak geen enkele afbreuk doet aan de oneindige ruimte die zich boven het werk uitstrekt.

In gesloten vorm zijn de foto’s opgeborgen binnen de twee grondplaten. Voor het opbouwen van het manuscript worden beide grondplaten naast (en tegen) elkaar gelegd. De foto’s op stokjes, aan de achterkanten genummerd, worden op volgorde van cijfers rechtop in de corresponderend genummerde gaatjes in de grondplaten gestoken. Het is van belang dat men aldus van achteren naar voren werkt, zodat alle stokjes kunnen worden geplaatst zonder in het gedrang te komen met andere foto’s.
-PB

Paul Bogaers