0161
18-03-2007
MILJOENKLAPPER
Florentijn Hofman
Beeldend Kunstenaar

Het werk Celebration Cracker is een vuurwerkpakket – in de voor de Stichting Vedute vereiste formaten van 44 bij 32 bij 7 centimeter – dat het begrip ‘ruimte’ op een bijzondere manier ter discussie stelt. De vraag is hoe een stichting als Vedute en de instellingen waar de collectie zich op dit moment bevindt, te weten het Nederlands Architectuurinstituut en het Museum Boijmans Van Beuningen, omgaan met een explosief manuscript in hun collectie. Kan het werk een plek innemen tussen de andere manuscripten in een normaal depot of bij een tentoonstelling of presentatie? Vuurwerk is immers onstabiel en kan in principe op een willekeurig moment ontbranden. Kan de Stichting Vedute het manuscript eventueel weigeren en daardoor de collectie incompleet maken? Er onstaat dan een lege ruimte op de plek waar het manuscript had moeten staan. Lastige vragen voor de betrokkenen.
Het manuscript is in twee exemplaren vervaardigd, waarbij één exemplaar tot ontsteking is gebracht tijdens de presentatie op 18 maart 2007. Deze actie vond plaats in de arcade van het NAi, precies onder de plek waar de andere Vedute Manuscripten in het depot van het NAi zijn opgeslagen. Er is met dit manuscript dus een soort(tijd)bom geplaatst onder de collectie Vedutes.
Ik wilde iets maken wat niet bleef en moeilijk te conserveren viel, heb ook een tweede exemplaar gemaakt dat naast alle anderen in de opslag moet, dit zou wel eens het eind van Vedute en het NAI kunnen worden, ben zeer benieuwd hoe de stichting en het Nai met mijn werk om gaan!”
-FH

www.florentijnhofman.nl