0149
22-12-2000
VEDUTE IDEATE
Peter Broeren
Beeldend Kunstenaar

Niet alleen de Vedute collectie en haar uitgangspunten hebben mij gefascineerd, ook het woord ‘vedute’. Op zoek naar de betekenis van het woord, stuitte ik op het onderscheid tussen de vedute ideate en de vedute essate. De vedute essate zijn stadsgezichten die dicht bij de werkelijkheid blijven. De vedute ideate daarentegen zijn grotendeels gefantaseerde stadsgezichten.
Dit ruimtelijk manuscript valt onder de laatste categorie; het is een gefantaseerde abstracte veduta. Door het spel van horizontale, verticale en diagonale lijnen kan de beschouwer zijn eigen horizon bepalen waardoor er steeds weer nieuwe vedute ontstaan. Niet alleen kan iedereen in de wirwar van lijnen zijn eigen veduta fixeren, het is ook mogelijk, met een beetje moeite, een eigen ruimtelijk manuscript te maken. Mijn bijdrage bestaat namelijk uit twee delen: het houten boek en de afdrukken daarvan, die tot ruimtelijk manuscript gevouwen worden. Dit kan echter maar een beperkt aantal keren gebeuren; de houtsnede is na een tijdje ‘uitgeput’. Als de houtsnede zijn functie heeft verloren en de papieren manuscripten zijn vergeven, kan het houten boek met recht deel gaan uitmaken van de Vedutecollectie.
–PB

www.peterbroeren.be