0133
01-07-1999
HAKATAF
Eli Content
Beeldend Kunstenaar
Deelcollectie: Tijd & Dualiteit

Er bestaat een tekst in de Misjnah die in de mondelinge overlevering in het gedeelte van Pirke Avat ‘De spreuken der vaderen’ heet en die luidt als volgt: ‘Tien dingen zijn geschapen op de avond van de Shabbat in de schemer, namelijk: de mond van de aarde (korat), de mond van de bron (wat water gaf aan de joden in de woestijn), de mond van de ezel (Balam), de regenboog (als een teken na de zondvloed), het manna, de staf van Mozes, de shamir (die gebruikt werd om de stenen van de tempel te splijten), de vorm van de karakters (Hakataf), de graveerinstrumenten en de stenen tafels. Sommigen zeggen ook de demonen, het graf van Mozes en het lam van onze vader Abraham. Anderen zeggen ook de oorspronkelijke spraak want de spraak kan (in de menselijke ervaring) alleen gemaakt worden door de taal.’
Het boek en het verhaal gaan over de tijd voor de tijd, voordat er gezegd werd ‘In den beginne’ of volgens de oertekst ‘Bereshiet’ – om dat te kunnen zeggen en om te kunnen scheppen volgens de joodse traditie, heb je taal nodig. Dit boek laat de 22 geschreven karakters zien en gaat over de inhoud van deze letters voor de schepping. Het heet ‘hakataf’ oftewel ‘de vorm van de geschreven karakters’. Het boek rust op 22 witte eieren en het boek begint bij de laatste letter van het alevbeth (alfabet) om te eindigen bij het begin. Om het geheel ligt een witte zijden doek.
–EC