0104
26-03-1998
ZONDER TITEL
Jacqueline Verhaagen
Beeldend Kunstenaar
Deelcollectie: Kleur & Ruimte

Bij het thema kleur en ruimte is mijn uitgangspunt de kleur geweest waar ik een grote voorliefde voor heb: blauw, ‘die kleur die een bijzondere sensatie weet op te roepen: van verlangen, van het onnoembare en onbereikbare’ (volgens Gerrit Komrij in zijn stukje voor het NR C ‘De kleur der dichters’).

Steeds weer gebruik ik deze kleur in mijn werk, eerder vanuit gevoelsmatige dan vanuit rationele overwegingen. Mijn ‘ruimte’ verwijst dan ook niet zozeer naar een geconstrueerde (architectonische) ruimte, maar naar ruimte die symbool staat voor emotie en gevoel als belangrijkste drijfveer voor het handelen, het hart.

Een opaalblauw glazen hart. Bedoeld om in beide handen vast te houden (twee handen als een nestje). Gewikkeld in een beschermende doek. De maat is afgeleid van die van het manuscript, waarvan een plattegrond op het doek gestikt is.
-JV

www.jacquelineverhaagen.nl