0098
28-02-1998
AMSTERDAM DOOS
Philippe van Snick
Beeldend Kunstenaar
Deelcollectie: Kleur & Ruimte

Kleurgebruik is een evoluerend element in het werk van Philippe van Snick. Vroeger schilderde hij met ongemengde kleuren; tegenwoordig maakt hij gebruik van mengkleuren. Beide schilderwijzen zijn terug te vinden in zijn ruimtelijk manuscript. Door middel van kleurvlakken heeft hij de grootste ruimtelijke suggestie gecreëerd binnen een zwart kader. Wanneer de twee helften van het manuscript op verschillende manieren ten opzichte van elkaar worden geplaatst, wordt duidelijk hoe de kleuren elkaars effect beïnvloeden.

philippe-van-snick