0089
22-06-1997
ZONDER TITEL
Else van der Burgt
Beeldend Kunstenaar

Ruimte wordt gezien vanuit een zeker standpunt. Vanaf de grond, vanuit een vliegtuig, onder water of aan een oever, van binnen of van buiten, zittend, liggend of staand, statisch of dynamisch, alleen of met velen, in een stad of in de woestijn; eenzelfde ruimte kan zeer uiteenlopend worden ervaren.

De ruimtes in het manuscript (zo ook het manuscript als geheel) zijn relatief klein en slechts van buitenaf benaderbaar. Door de transparantie van het manuscript kan men er toch met het oog doorheen bewegen en de ruimtes vanuit verschillende invalshoeken bekijken en beoordelen.
De vliegen zijn aanwezig om te laten zien dat de afmetingen van de ruimtes in het manuscript op ware grootte moeten worden beoordeeld. De vliegen zijn gekozen omdat ze de capaciteit hebben ruimte vanuit zeer veel standpunten waar te nemen. Het gaat hierbij om dit principe en niet zozeer om te proberen de ruimte-ervaring van een vlieg te doorgronden of weer te geven.
–EvdB

www.elsevanderburgt.nl