0057
06-03-1995
HAVENS-OOST
Maurice Joosten
Beeldend Kunstenaar

Het ruimtelijk manuscript heeft geen gesloten en open gedaante maar bestaat uit een aantal losse constructieve elementen die opgebouwd kunnen worden tot een geheel. Het werk kan opgevat worden als een vorm van landschapsverbeelding. Het roept indrukken op die verwijzen naar een omgeving met zijn karakteristieken als de havenarchitectuur, de scheepvaart, de kaden, het water en het Hollandse landschap met zijn horizontale geledingen. De visuele werkelijkheid is herleid tot een elementaire vorm. Het beeld kan ook gezien worden als model voor een grootschalige monumentale uitvoering. Geplaatst in die omgeving zoekt het aansluiting met een specifieke architectonische kwaliteit. Als een vanzelfsprekend onderdeel probeert het in die ruimte meer betekenis te krijgen en het geheel te versterken.
–MJ