0052
25-01-1995
DE LICHTVAL
Hertz, (A.B. Palstra)
Beeldend Kunstenaar
Deelcollectie: De stadsbibliotheek van de zintuigen

FROM DUSK TO DAWN (Day to Day)
DE LICHTVAL

Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning / Instrucoes de funcionamento

WELKOM
in de wereld van DE LICHTVAL en maak kennis met de vele mogelijkheden en eigenschappen van de nieuwe DAWN to DUSK recorder.

WAARSCHUWING
Om brand of een elektrische schok te voorkomen, het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Open de ombouw evenmin om dezelfde reden. Laat eventueel onderhoud over aan de erkende vakhandel.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie om het apparaat heen als het wordt gebruikt. Oververhitting van de recorder kan leiden tot storingen of verwondingen.

VEILIGHEID
Steek geen vreemde voorwerpen in de D to D ingang.

PLAATSING
Zet de recorder op een plek waar deze wordt blootgesteld aan overmatig licht, (bij voorkeur voor het raam, op de grond).
Plaats ‘De lichtval’ op een dusdanige wijze dat de lange zijden parallel op de noord-zuid richting staan.

VOEDINGSBRON
Gebruik de netvoeding (220 V).
Steek de stekker in het stopcontact. Zolang het netsnoer op het stopcontact is aangesloten blijft er spanning op de recorder staan, ook als de recorder zelf is uitgeschakeld.

AFSTELLEN
Na aansluiting dient op het display het woord DAWN op te lichten, tezamen met de actuele digitale tijd.
De verschillende lichtgevoelige sensoren zijn te vinden op de zij- en bovenkant van het apparaat.

OPNAME
Ook al ziet u geen verdere visuele impuls, het APPARAAT staat nu, via de sensoren, het invallende daglicht te meten, hetgeen wordt opgeslagen in een, door een vermaard elektronica- deskundige eigenhandig met de soldeerbout vervaardigde computer, met een grijstoon gradatiespread van zo’n 254 stappen per seconde meetbaar.

INTERACTIE
Niet alleen de aanwezigheid van wolken c.q. zon (het ‘klaplicht’), of het ‘flash’ fenomeen van bliksem zijn van grote invloed op het afspelen: ook uw eigen schaduwbewegingen beïnvloeden de 5 lichtgevoelige sensoren (N.O.Z.W. – en het ‘toplicht’).

AFSPELEN
Bij een vooraf bepaalde grijstoon wordt het woord DAWN op de display vervangen door het woord DUSK. Vanaf dat ogenblik zullen de interne tl-buizen door het speciale ingebouwde dimmersysteem gedurende de nacht het lichtspel van de afgelopen dag voor u afspelen. Deze opname is sync. opgenomen en duurt wederom net zo lang tot een vooraf bepaalde grijstoon het woord DAWN weer in beeld brengt. Waarmee het hele proces gedurende uw hele leven kan worden vastgelegd en afgespeeld.

NUTTIGE WENKEN VOOR HET OPNEMEN
Dit apparaat heeft een metaforische functie!
Het staat voor de symbolische telgang die uw zenuwstelsel ondergaat,
de diverse subtiele veranderingen,
invloeden en stemmingen,
welke analogieën vertoont met het weerbericht,
met de kilte en de depressies,
met donkere wolken en met opklaringen en dit zo herkenbaar en invoelbaar maakt.

Veel wisselende emoties toegewenst!
Uw producent
HERTZ (A.B. Palstra)

www.palproductions.net