0050
25-01-1995
AMSTERDAM OBJECT
Raoul Bunschoten
Beeldend Kunstenaar
Deelcollectie: De stadsbibliotheek van de zintuigen

Het doorgronden van onzichtbare patronen is typerend voor de werkwijze van Raoul Bunschoten. Pas als je ervaringen en patronen van de stad herkent, kun je ze benoemen en in kaart brengen. ‘Amsterdam object’ is een model om een aantal, gedeeltelijk onzichtbare, niveaus te doorgronden.

Het manuscript bestaat uit een opeenstapeling van verschillende lagen perspex en beton waarvan de gelaagdheid, de volumes en de holtes aan elkaar gerelateerd zijn. Bovenaan liggen twee op elkaar geplaatste lagen perspex waarbij de scheidslijn de horizon aangeeft. In de bovenste strook (= lucht) zijn nauwelijks zichtbare structuren verwerkt. Eronder (= water) zijn massieve, metalen blokjes in het perspex gegoten om aan te geven dat het grootste gedeelte van Amsterdam in het water verborgen ligt. Deze twee stroken rusten op vier, met touw aan elkaar genaaide blokken beton die de dwarsdoorsnede van de aardkorst verbeelden. De holtes verwijzen naar het mystieke oerelement: de grot als symbool van het eerste huis. Het geheel staat op weer een laag perspex (= water) met minuscule kokertjes erin, het fundament waarop Amsterdam gebouwd is.

www.chora.org