0049
25-01-1995
ZONDER TITEL
Stanley Brouwn (2017 †)
Beeldend Kunstenaar
Deelcollectie: De stadsbibliotheek van de zintuigen

Het thema van Brouwns werk gaat steeds over afstand en de persoonlijke verplaatsing in ruimte en tijd, dat vanaf 1971 consequent en uiterst sober in beeld wordt gebracht. Enerzijds ligt de nadruk op de variabele en individuele maat van zijn eigen voetstap, anderzijds op de universele maat, neergelegd in het metrieke stelsel. In de stappen die Stanley Brouwn voor Vedute heeft afgelegd, geeft hij aan dat je de stad ervaart door steeds je plaats te bepalen en daar vanuit de omliggende plekken meet.