0041
18-10-1994
REIKWIJDTE
Ellert Haitjema
Beeldend Kunstenaar

Waar de persoonlijke leefruimte onverhoeds overgaat in de openbare publieke ruimte, wordt opeens de ongemakkelijke grens zichtbaar.
–EH

www.ellerthaitjema.nl