0037
25-05-1994
DE WEG NAAR ROME
Erick de Lyon
Beeldend Kunstenaar

Voor Erick de Lyon was de herinnering aan zijn voettocht naar Rome met een vriend de inspiratiebron bij het maken van het ruimtelijk manuscript.

‘… de weg gaat verder straten moet je zoeken, wegen leiden naar een doel
een stap schuin vooruit is ook vooruit
het zuiden is de onbekende vriend daar waar de zon om twaalf uur staat
en ’s avonds het lijntje op de kaart tekenen
om de beurt
van de ene kaart lopen we de andere in …’
–EdL

www.delyon.nl