0034
21-04-1994
ZONDER TITEL
Jolande Traa
Beeldend Kunstenaar

Belangrijk uitgangspunt in het werk van Jolande Traa is de manier waarop de ervaring van ruimte wordt bepaald door waarneming, en andersom.

‘In mijn werk refereer ik aan de wetmatigheden van het waarnemen van ruimtelijkheid, zoals kijkrichting en perspectief. Horizontaal, verticaal en diagonaal staan voor lengte, breedte en hoogte. Zo orden ik het concrete tot dit schema van driedimensionaliteit. De lijnen begrenzen vlakken, die essentieel zijn voor het ruimtelijke waarnemen. Wanneer is iets plat en wanneer wordt iets ruimtelijk? Dat moment, daar gaat het om. Ik beperk me tot sobere middelen – lijn en vlak, zwart en wit – om deze ambivalentie te versterken. Er is geen afleiding door kleur of figuratie.’
–JT

De toeschouwer kan het ruimtelijk manuscript benaderen als een kijkdoos. De zwarte lijnen op het platte witte vlak veranderen naar gelang de kijkrichting in een driedimensionaal beeld. Zo is er bij het bekijken van het manuscript een constante wisselwerking tussen de ontkenning van de concrete ruimte enerzijds en die van het platte vlak anderzijds.

Jolande Traa