0031
10-10-1993
ZONDER TITEL
Titia Ex
Beeldend Kunstenaar

Titia Ex heeft ernaar gestreefd de beelden van het ruimtelijk manuscript zo samen te stellen dat ze elkaar een context geven. De reflecterende en beschilderde elementen geven het manuscript een sterke en monumentale uitstraling die wordt verzacht door de aanwezigheid van de boom die tussen de huizen/wegen is opgesloten. Licht en donker verwijzen naar de cyclus van dag en nacht. Gelaagdheid van denken, associaties en referenties, is een terugkerend element in haar werk, dat tot uitdrukking komt in haar installaties. Niet het object zelf of de toeschouwer is belangrijk; het gaat om de ruimte die zich daar wel of niet tussen bevindt. Licht (natuurlijk of onnatuurlijk), schaduw en het standpunt van de toeschouwer zijn hierop van invloed; de ruimte vult zich, groeit langzaam en wordt één met de omgeving. Steeds wordt er in dit ongrijpbare tussengebied gebalanceerd op de grens van het menselijk denken en kennen.

‘Een weg is geen huis.’
–TS

titiaex.nl

Hier komt de tekst