0024
27-11-1992
ZONDER TITEL
Harald Schole
Beeldend Kunstenaar

Het ruimtelijk manuscript is uitgevoerd in aluminium en rubber. Riemen van rubber houden de omslag gesloten. Geopend ontvouwt zich een schommelend object, rustend op rubberen tubes. De conceptontwikkeling is door het volgende bepaald:

EEN HANDELING
Het werk moet ruimte innemen, ruimte veroveren. Daar moet men in dit geval een handeling voor verrichten, het mag best enige moeite kosten. Het concept is als een boek dichtgevouwen waarbij de omslag al de spanning van de inhoud moet weergeven. Alle ingrediënten, inclusief gereedschap, zijn zichtbaar aanwezig.

GROEI EN LEVEN
Het werk is als een lichaam en kan zich ontplooien. Het bezit een zekere kwetsbaarheid, met de indirecte vraag of het aangeraakt mag worden. Valt het om, klapt het dicht als een schelp? Het object is als een libelle, luchtig schommelend in de lucht. Het oppervlak is licht glanzend. De rubberen tubes zijn als longen, als vicieuze cirkels van leven.

ARCHITECTUUR EN TOEKOMST
Het is als een platform, een opgeheven stad met daaronder plaats voor aardse zaken. Het is een voorstel van een utopie voor efficiënter ruimtegebruik, een concept. De materialen aluminium en rubber kunnen op een duidelijke wijze de intenties aangeven. De opgegeven maten worden door de grondplaat benadrukt, het is een verwijzing naar de strengheid van de gehanteerde uitgangspunten.
–HS

www.haraldschole.nl