0023
19-08-1992
VOOR SARA, VOOR ABRAHAM
Krien Clevis, Wim Caus
Beeldend Kunstenaar

Het ruimtelijk manuscript is ambachtelijk gebonden en letterlijk als boek vormgegeven. Op de leren kaft zijn aan weerszijden (zelf) portretten geschilderd, één van een man, de andere van een vrouw. Het ‘boek’ heeft echter twee ruggen waardoor het ‘opensnijden’ niet mogelijk is. Het blijft dicht. Een gesloten object ontstaat als oerbeeld van het handboek van het persoonlijke en innerlijke. De vormgeving verwijst naar boeken, die tot het algemeen cultuurgoed verheven zijn, zoals de bijbel, orakelboeken, medicijn-/toverboeken en middeleeuwse manuscripten. Associaties verbeelden de persoonlijke uitspraak. Een boek staat voor het woord, de allereerste gedachte. Het woord, deze gedachte, vindt zijn inspiratie in de concrete onmiddellijk gegeven ruimte, namelijk het boek zelf. Het formaat is een fysiek gegeven dat mede de inhoud bepaalt.
–KC/WC

www.co-ops.nl
www.wimcaus.nl