0021
19-08-1992
ZONDER TITEL
Rein Jelle Terpstra
Beeldend Kunstenaar

Dit ruimtelijk manuscript is van twee kanten goed te zien. Eén zijde laat een raam zien zonder uitzicht: een diffuse leegte, te vergelijken met kijken zonder iets te zien, het staren. Op de andere zijde heeft dit raam wel een uitzicht: een groep nomaden die door een leeg landschap trekt. Er is bijna geen architectuur om mee te dragen; om de mobiliteit van de groep te behouden, nemen zij alleen het hoogst noodzakelijke goed ingepakt mee. In dit werk wordt het begrip ruimte opgevat als een plek. Het werk omsluit thema’s die metaforische beelden oproepen van begrenzing of juist als doorgang.
–RJT

www.reinjelleterpstra.nl