0015
17-08-1992
BILDUNGSROMAN
Maurice van Tellingen
Beeldend Kunstenaar

Het ruimtelijk manuscript is vormgegeven als synthese tussen een boek en een architectuurmodel.

HET BOEK
Waargenomen worden: letters, papier, pagina’s, omslag met eventueel een andersoortige afbeelding, een visuele tweedimensionale representatie van een fysieke hoedanigheid. De vormgeving van het geheel is geconcipieerd binnen de bestaande codes welke wederom als een taal gelezen kunnen worden. Regels van de geldende esthetiek bepalen de mate waarin het object meer of minder waardering oogst. De normen van het verwachtingspatroon maken het noodzakelijk een boek zodanig te vormen dat het gelezen kan worden zoals men gewend is. Fysische wetten beperken het uiterlijk van de verwerkte grondstoffen. Lezen, het ordenen van het waargenomene.

HET ARCHITECTUUR MODEL
Materialiteit, maatverhouding, volume, binnen- en buitenruimten, detaillering enz. worden opgenomen in een virtuele werkelijkheid. Er worden schakelingen gemaakt tussen elementen, groepen elementen worden tot complexe betekenisdragers die zich ingenieus verhouden tot weer andere groepen, om samen hemisferen van betekenis te vormen. Als het hele traject is doorlopen komt alles uiteindelijk samen in begrijpelijke conclusies. Het beeld als maquette op ware grootte.
–MvT

www.mauricevantellingen.nl