0012
07-08-1992
ZONDER TITEL
Boetje Pattirane
Beeldend Kunstenaar

De ruimtelijke manuscripten 0011, 0012, 0013 en 0014 (07.08.92) zijn op zichzelf staande uitspraken, maar vormen samen een cluster. Vertrekpunt voor het ontstaan van deze reeks ruimtelijke manuscripten was het overleg van de vier kunstenaars om hun benadering te definiëren en met elkaar in verband te brengen. Naast de vastgestelde maat hebben Johan Voorhans, Boetje Pattirane, Gilbert van Drunen en Siegfried Bekkers het materiaal bepaald: WIT BETON. Het individuele moest door een minimale ‘vingerafdruk’ herkenbaar worden gemaakt: door het bepalen van die (eigen) grens is een persoonlijke ruimte gecreëerd waarin het ruimtelijk manuscript zou moeten worden gegoten. De vier ontwerpen zijn vervolgens onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen.