0230
18-11-2022
LITTLE FIELDS, LONG HORIZONS
LITTLE FIELDS LONG FOR HORIZONS
HORIZONS LONG FOR LITTLE FIELDS
Ian Hamilton Finlay, Little Sparta 1998

Happel Cornelisse Verhoeven
Architecten

De Victoriaanse ‘peepshow’ is een papieren kijkdoos van uitgesneden prints die in overlap achter elkaar een imaginaire voorstelling vormen. Als een uitgerekte concertina ontvouwt zich een miniatuurwereld waarin je wordt meegenomen naar een festival, een ver land, een historische gebeurtenis, een toneelstuk, een slagveld, een bijbels tafereel of een internationale tentoonstelling. De scènes zijn talrijk en naarmate ze in de verte verdwijnen, creëren ze een wonderlijke illusie van diepte.

Tegen de achtergrond van dit intrigerende fenomeen hebben wij een ruimtelijk diorama gemaakt van overlappende vensters die tezamen een perspectivisch schouwspel vormen van de tijdelijke plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Een ontwerp dat ons bureau recentelijk ontwierp als tijdelijk huisvesting van de Senaat n.a.v. de grootschalige renovatie van het Binnenhof tussen 2020-2026.

Het oog in het voorste venster richt de blik op de axiale ruimte-as van de zaal met de ministertafel, de verslaglegging en voorzitterstafel in het midden. Links en rechts flankeren de vergaderbanken van de senatoren het centrum evenals de pers- en publiekstribune op het verdiep. Tezamen vormen zij het democratische speelveld dat gehoor geeft aan de Eerste Kamer als ‘Chambre de Réflexion’.

Boven de voorzitterstafel, waar onverbrekelijk het portret van Koning Willem II hangt, is een monumentaal raam uitgespaard. Een collectief venster gericht op een gekoesterde, maar evenwel geteisterde wereld buiten. Het is in dit zinnebeeldige landschap waar de vier Staatse deugden worden weerspiegeld waarop het gezag nog altijd berust: de zonnebloem staat voor getrouwheid, de granaatappel voor eendracht, de olijf voor vrede en de roos op de verslagleggingstafel in het centrum van de ruimte representeert de alomtegenwoordige kracht van de liefde.

www.hcva.nl