0172
26-04-2009
ZONDER TITEL
Korteknie Stuhlmacher Architecten, Mechthild Stuhlmacher, Daan Mol
Architect

Ruimte is voor ons onlosmakelijk verbonden met materiaal. Verhoudingen, sferen, licht, temperatuur, textuur, kleur, klank en geur, kortom alles wat wij van een ruimte zintuigelijk waarnemen heeft te maken met de wijze waarop de ruimte is gemaakt.
Ruimte is voor ons tevens iets dat pas door tijd en gebruik tot leven komt.

Voor Vedute hebben we een object gemaakt dat mag en moet veranderen. Hiervoor hebben we een materiaal gebruikt dat de zinnen evenzeer aanspreekt als de natuurlijke bouwmaterialen die we graag in onze gebouwen toepassen. Het object is gemaakt van massieve bijenwas. De was is direct afkomstig van een Rotterdamse imker en verzameld door bijen in de buurt.Het materiaal is volledig natuurlijk, heeft vele kleurnuances, ruikt lekker en voelt warm en zwaar aan. We hebben het object gegoten in een mal van 44 x 32 x 7 cm en opgebouwd uit vele dunne laagjes was. De in de massa opgenomen lonten kunnen tegelijkertijd of om beurten worden aangestoken. Na verloop van tijd ontstaan er om de lonten heen kraters en vijvers die op een gegeven moment in elkaar gaan vloeien.Het oorspronkelijk massieve, vlakke object verandert in een uitgehold driedimensionaal miniatuurlandschap.

Ons ruimtelijk manuscript is geen maquette, geen afbeelding of representatie van iets anders. Het is, nét als architectuur, het beste ervaarbaar door het te gebruiken, met alle zintuigen.
Elke gebruiker zal een onuitwisbare indruk achter laten. Telkens als er lonten worden aangestoken wordt het object dunner en lichter totdat er uiteindelijk alleen een dunne laag was op de bodem en langs de randen overbijft. Er ontstaat één grote, vloeiende ruimte wiens vorm en karakter volledig is bepaald door materiaal, tijd en gebruik. Doordat de lonten op veilige afstand van de randen zijn geplaatst blijft het door Vedute opgelegde kader met de voorgegeven afmetingen intact.
-MS/DM

www.kortekniestuhlmacher.nl