0160
13-10-2004
EEUWIGE CONSTRUCTIE
Jo Coenen
Architect

INLEIDING
Ik moet er niet aan denken welke afgrijselijke taferelen zich zullen voltrekken indien speelfilms, als i-robot, die onze wereld over een halve eeuw schilderen, realiteit zouden worden. God behoede het! Zoals ooit de hete lava Pompei bedolven heeft, zal dan de catalogus van het moderne materiaal onze steden bedelven en verwoesten. Het zijn de afschuwelijke beelden vanbergen gebroken glas, tezamen gevouwen staalplaten, naar beneden gestort geprefabriceerd metselwerk en jaloezieën Maar ik stel mij voor dat temidden van deze vuilnishopen, drie mooie in elkaar gepaste betonnen skeletten als eerlijke, naakte en kale maar robuuste wanden op zullen rijzen.Zij lijken zoals de muren van Pompeï, onverwoestbaar en dringen het beeld op van het leven dat zich daarbinnen ooit afspeelde. Het zijn de stille tekenen van een mooi verleden.

OPBOUW
De constructie van het NAI is overal in het gebouw aanwezig. Het ensemble bestaat uit vier sterk herkenbare bouwvolumes die ruimtelijk gescheiden of in elkaar verbonden zijn; het archiefgebouw, de expositiehal, het administratiegebouw en het entreegebouw. Het archiefgebouw heeft een langgerekte massa met het ritme van de betonnen portalen. De groenen, stalen portalen geplaatst aan de buitenzijde van het administratiegebouw, vinden hun beëindiging in het opvallende pergoladak. Het entreegebouw voegt zich met een betonnen luifel hieronder. Terzijde van dit alles in de vijver het expositiegebouw van binnen opgebouwd uit betonnen schijven.

SPELREGELS
De opbouw van de eeuwige constructie kan slechts door 2 of meer personen geschieden. Leeftijd: 21-120 jaar, kleine delen zijn gevaarlijk voor kinderen.

De opbouw zal een ruimtelijke ontdekking zijn. Het positioneren van de constructiedelen roept dezelfde vragen op als de bewustwording van het gebouw in werkelijkheid. Ieder bouwvolume heeft zijn eigen constructieprincipe.

1. open de doos. De constructiedelen liggen in de doos gerangschikt per laag. U ziet constructiedelen op een plaat ter grootte van de doos liggen. Haal de constructiedelen eruit, daarna de plaat en draai de plaat om.
2. Doe ditzelfde voor alle lagen van de doos.
3. Op de platen staat een deel van de plattegrond van het NAi. Leg deze in elkaar, zodat het hele plan zichtbaar is.
4. Rangschik al de delen die gelijkvormig zijn. Welke delen horen bij welk bouwvolume?
5. Zoek de plaats van deze structurele elementen van het NAi in de plattegrond.
6. Plaats de delen in de onderlegger.
7. Vind de logica per bouwvolume.
8. Bouw het deel voor deel op.
9. Bij twijfel bezoek het NAI en kijk goed rond.
10.Helpdesk: Jo Coenen & Co Architekten Amsterdam, www.jocoenen.com.

N.B.1. Kwijtgeraakte constructiedelen zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij Jo Coenen & Co Architekten.

N.B.2 .Belangrijk: Bewaar het spel bij kamertemperatuur!
-JC

www.jocoenen.com