0139
27-09-1999
THE ABYSMAL DIVE
Philippe Samyn
Architect
Deelcollectie: Tijd & Dualiteit

1 NEWTON OP 1 METER
‘EEN ONEINDIG ONTVOUWEN’
BREEKBAAR

Dit is een verzameling morfologische insecten, de MICHELL -soort, die deel uitmaakt van mijn geometrische en bouwkundige dromen en spelen. Ze zijn ontleend aan het patroon dat A.G.M. Michell (dr. in de civiele techniek, Melbourne, Australië) in november 1904 beschreef en aan de daaropvolgende werken die Erik Reitzel (drs. in de civiele techniek, Kopenhagen, Denemarken) in 1979 publiceerde. Mijn bijdrage bestaat uit het oneindig ontvouwen van dit patroon (dat een verticale last op één enkelvoudig punt op de lichtste wijze verplaatst naar twee horizontale steunpunten op gelijke afstand van elkaar) om een verticale, gelijkwaardig verdeelde last te verplaatsen. Ik noem ze MULT I-MICHELL , naar de MULT ITRU SSES (multi-vakwerkligger) en de INTERN ALL Y MULT I-STAYED TRU SSES (intern verstevigde multi-vakwerkligger) die ik de afgelopen jaren ontwikkelde (waarvoor binnenkort een Europees octrooi verleend zal worden). De MULT I-MICHELL is iets zwaarder (3%) dan de MULT I-STAYED TRU SS met twee knikken. Hij is bovendien dikker en kan geen asymmetrische lading dragen. De MULT I-MICHELL -insecten zijn – zoals iedere constructie – breekbaar. Speel ermee, maar wees a.u.b. voorzichtig. Zie hoe de patronen zich vormen en vervormen, hoe ze overeenkomsten vertonen met vormen uit de natuur, maar ook met islamitische patronen of verticale gotische gewelven. Draai ze rond in de zon en bekijk de geprojecteerde schaduwen. Zoals bij alle patronen zijn er talrijke variaties mogelijk. Bijgaand vindt u de volgende aanvulling:
1) De tekeningen van ovalen, cirkels en spiralen die ik ontleende aan het pentagoon en het heptagoon, evenals het oneindig ontvouwen (of de fractal) van een vierkant op een plat vlak of een gelijkzijdige driehoek op een bol.
2) Een samenvatting van mijn werk waarin ik, met behulp van twee indicatoren, het volume en de verplaatsing van verschillende constructies beschrijf in relatie tot hun smalte.
3) Rijen van MULT I-MICHELL -patronen op verschillende wijze in het platte vlak gerangschikt om te kopiëren en mee te spelen.
–PS

www.samynandpartners.be